Dic10

El passat dia 7 de Novembre es va a dur a terme la xerrada i activitat envers el plànol parcel·lari de 1885 elaborat per Joan Papell

La xerrada va anar a càrreg de Josep Socorregut del CEM. La gran afluència de gent denota un interes creixent per conneixer el passat del poble i el seu patrimoni. Vàrem conneixer una mica més la figura de l'agrimensor Joan Papell i Llenas i en el recorregut triat vàrem poder constatar les diferències o continuitats en l'urbanisme mierenc. El CEM va adquirir el compromís de preparar altres recorreguts ja sigui dins o fora del nuclui urbà per continuar conneixent una mica més com era Mieres al 1885 i en l'actualitat.

Recordem que el plànol parcel·lari es pot consultar a la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya gràcies al convenni firmat entre el ICGC i l'Ajuntament de Mieres que permet posar a l'abast de tothom aquest patrimoni cartogràfic. Des d'aquí animen a que tots els municipis que tinguin cartografia antiga que salvaguardin aquest patrimoni i en facin difussió.

En breu també es podrà consultar aquest plànol, georeferenciat, en aquesta mateixa web; això pèrmetra tenir sobreposades el plànol antic amb el plànol actual del municipi. 

 

La seu del CEM

Carrer del Curreró, núm 5 - 17830 Mieres (La Garrotxa, Girona)

l'Agenda del CEM

Consulta l'agenda de xerrades i activitats del CEM

- En preparació -

Recursos per a investigadors

Presentem una seguit de recursos per a investigadors

Consultar